Maria Beitland 19 år

14.05.2020

Vi gratulerer Maria Beitland på Skatval med 19-årsdagen i dag 14. mai. Vi ønsker også lykke til som rødruss. Hilsen fra Besta og Bestefar i Parkvegen