Edel og Oddmund Brandsæter

19.12.2019

Edel og Oddmund gratuleres aller hjerteligst med gullbryllupsdagen fredag 20.desember 2019. Gode klemmer fra barn, svigerbarn og barnebarn.
Jubilanter