Tobias Rostad 2 år

23.11.2019

Lillebroren i Vestre Stokkan gratuleres med 2-årsdagen mandag 25. november Besteforeldre i Søndre gate og Kirkevegen