Henrik Hrafn Stokke

22.08.2019

Velkommen til verden Henrik Hrafn, født i Reykjavik 3.8.2019. Gratulerer til foreldre Katherine og Ulf Henrik Stokke. Farmor & farfar Liv Mari og Dag Stokke.