Lille Einar

23.03.2019

ble født på Levanger sykehus 2. mars kl. 03.49. Han veide 3765 gram og var 52 cm lang. Stolt storebror er Olav Vinge Anzjøn. Lykkelige tobarnsforeldre er Jon Kristian Vinge Pedersen og Kristin Anzjøn.