Ivar Julian Fossbakk,

06.03.2019

Trondheim fyller 95 år 7. mars. Familien gratulerer
Jubilanter