Magna og John Uthus

Magna og John Uthus giftet seg nyttårsaften for 70 år siden i Selbu kirke og feirer Jernbryllup i mellomjula. Barn, barnebarn og oldebarn med familier.

Publiseringsdato 24.12.2022
Jubilanter