Regine Høiby Hagen 95 år

Regine Høiby Hagen, Holmenkollvn. 30, 7550 Hommelvik, fyller 95 år 11. desember. Hun vokste opp i Løfta i Hommelvik før hun flyttet til Solbakken i 1967. Hun har vært yrkesaktiv hele livet, først ved Samvirkelaget og Bruket i Hommelvik, deretter på lønningskontoret ved Nidar før hun fikk ansvaret for lønnsutbetalinger i Malvik kommune frem til pensjonsalder. Jubilanten har alltid vært glad i turer i skog og mark. Hun har flere utmerkelser som aktiv utøver av friidrett. Hun bor hjemme i hos seg selv, med hjelp av hjemmesykepleie og støttekontakt. Beste hilsen til Mamma på den store dagen fra "ongan" . Anne Cathrine, Odd Henrik og Eirin

Publiseringsdato 08.12.2022
Jubilanter