Tove sætnan 50 år

25.09.2021

Litjpia og litjsøstra våres Tove Sætnan fyller 50år imra.26.sept.. vi gleder oss til feiring i kveld… Fra Mamma og dine søsken
Gratulasjoner